Dự báo thời tiết Đa Krông - Quảng Trị 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
4.14 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:22 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:23 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
5.57 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
4.26 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.7 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.9 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đa Krông - Quảng Trị 30 ngày tới


Lượng mưa Đa Krông - Quảng Trị 30 ngày tới

Thời tiết Đa Krông

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:19

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

35°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

54%

wind

Tốc độ Gió

4.69 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

1.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:19 pm