Dự báo thời tiết Đa Krông - Quảng Trị 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

32.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.2°

/

32.2°

Độ ẩm

66.4%

Gió

6.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

11.07

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:27

T3 23/07

26.9 oC

30.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

26.2°

/

30.2°

Độ ẩm

71.7%

Gió

8.15 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.5°

UV

10.26

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:27

T4 24/07

26.9 oC

31 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

26.6°

/

31.1°

Độ ẩm

65.1%

Gió

8.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.6°

UV

6.56

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:26

Lượng mưa Đa Krông - Quảng Trị 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đa Krông - Quảng Trị 3 ngày tới

Thời tiết Đa Krông bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.1 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0