Dự báo Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

38.1°

Cảm giác như 43°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

38.6°

Nhiệt độ cao nhất

37%

Độ ẩm

0.24 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21.6°

Điểm ngưng

10.83

UV

1002 hPa

Áp suất

05:20/18:27

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hướng Hóa - Quảng Trị

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hướng Hóa - Quảng Trị
37.2° / 43.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hướng Hóa - Quảng Trị
24.6° / 26.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hướng Hóa - Quảng Trị
26.8° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hướng Hóa - Quảng Trị
30.1° / 36.7°

Dự báo thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

39° / 43.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 38 %

mây cụm

11:00 am

38.8° / 43.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 37 %

mưa nhẹ

12:00 pm

38.8° / 43.8°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 39 %

mây cụm

1:00 pm

37.4° / 41.2°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 43 %

mây cụm

2:00 pm

36.8° / 41.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 42.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.5° / 39.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 37°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.4° / 37°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.6° / 32.5°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 27.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.2°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 27°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26.4° / 26°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 30.2°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.4° / 30.8°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.6° / 30.1°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28° / 29.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.7° / 26.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

27° / 27.7°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

26° / 27.8°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.9° / 26.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 26°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 24.1°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 97 %

mưa vừa

2:00 am

23.4° / 25°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 98 %

mưa vừa

3:00 am

23.2° / 24°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 98 %

mưa vừa

4:00 am

23.4° / 24.7°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.9° / 24.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị

Điểm sương 97 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 39° 3.55 m/s 37% 1002 hPa 4.08 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.3° / 27° 3.9 m/s 81% 1004 hPa 4.54 mm
T2 24/06 mưa vừa 23.3° / 28° 3.59 m/s 94% 1003 hPa 14.34 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 24.6° / 31° 3.71 m/s 68% 1005 hPa 1.2 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 30.2° 3.78 m/s 86% 1005 hPa 4.95 mm
T5 27/06 mưa vừa 24° / 26.7° 1.64 m/s 92% 1005 hPa 6.06 mm

Chất lượng không khí tại Hướng Hóa - Quảng Trị

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

287.26

NH3

1.42

NO

1.04

NO2

2.06

O3

37.91

PM2.5

1.42

PM10

1.62

SO2

1.16