Dự báo thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị 3 ngày tới

Hôm nay

26.8 oC

31.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

26.3°

/

31.6°

Độ ẩm

65.3%

Gió

9.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

3.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:26

T6 26/07

25.8 oC

28.7 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

26°

/

28.3°

Độ ẩm

74.2%

Gió

10.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.8°

UV

12.37

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:26

T7 27/07

26.2 oC

31.2 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

26.2°

/

31.1°

Độ ẩm

71.1%

Gió

9.49 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

12.27

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:30

Mặt trời lặn

18:26

Lượng mưa Hướng Hóa - Quảng Trị 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hướng Hóa - Quảng Trị 3 ngày tới

Thời tiết Hướng Hóa bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

78%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1000 hPa

Gió

7.49 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0