Thời tiết Hướng Hóa - Quảng Trị theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.02 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.44 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.76

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.36

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

54%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.19 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.97 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.99 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.91

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.14 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.57

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

50%

T7 27/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hướng Hóa - Quảng Trị trong 12h tới

Thời tiết Hướng Hóa

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

44°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.56 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:29 am
6:09 pm