Dự báo thời tiết Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

44%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

46%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Bắc Yên - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Bắc Yên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:40

Nhiệt độ Thấp/Cao

22°

/

30°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

66%

wind

Tốc độ Gió

1.01 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:40 pm