Dự báo thời tiết Bắc Yên - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  12.79 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.8°/22.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:39
CN 26/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/25.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.8%
 • Lượng mưa
  2.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.1°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.9°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.8 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.6°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T3 28/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  9.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.7°/23.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.73 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  24.46 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  26.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.6°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42

Lượng mưa Bắc Yên - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Yên - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Bắc Yên bây giờ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

0