Thời tiết Bắc Yên - Sơn La theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.94 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.11 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

68%

T3 23/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.55

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.26

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.88 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

81%

T4 24/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.44 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.34

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Yên - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Bắc Yên

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:25

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1000 hPa

Gió

0.94 m/s

Điểm ngưng

11°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:25 pm