Dự báo thời tiết Mường La - Sơn La 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.08 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
3 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường La - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Mường La - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Mường La

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:40

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

31°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

96%

wind

Tốc độ Gió

0.94 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:40 pm