Thời tiết Mường La - Sơn La theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.26

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.49

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.31

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.63

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.66 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

46%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.68 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.46

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.91

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.9 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

14%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

12%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

13%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

29%

T7 27/04
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường La - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Mường La

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:26

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Gió

0.87 m/s

Điểm ngưng

19°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:26 pm