Dự báo thời tiết Mường La - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  11.21 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T4 29/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  6.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.6%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:41
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  11.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:42
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.3°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:42
CN 02/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  9.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43
T2 03/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  24.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:43

Lượng mưa Mường La - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Mường La - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Mường La bây giờ

mưa vừa

23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:41

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0