Dự báo thời tiết Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.76 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới


Lượng mưa Phù Yên - Sơn La 30 ngày tới

Thời tiết Phù Yên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:22/18:41

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

34°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

96%

wind

Tốc độ Gió

0.73 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:22 am
6:41 pm