Dự báo thời tiết Phù Yên - Sơn La 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.5%
 • Lượng mưa
  0.92 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.6°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:38
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.2%
 • Lượng mưa
  5 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/22.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:38
T5 23/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.1%
 • Lượng mưa
  0.32 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/22.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.07 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:38
T6 24/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  10.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/23.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:39
T7 25/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.2°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.1%
 • Lượng mưa
  6.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/22.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:39
CN 26/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/25.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  10.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.65 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40
T2 27/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.6°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.6%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:40

Lượng mưa Phù Yên - Sơn La 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phù Yên - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Phù Yên bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:38

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

4.91