Thời tiết Phù Yên - Sơn La theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.97 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.77 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.29 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.9

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.69

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

19%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.53

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

17%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.82

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

16%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

15%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

66%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.45 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.82

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.07 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.75

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.88

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.29

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.766 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.8 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.2 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.14 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phù Yên - Sơn La trong 12h tới

Thời tiết Phù Yên

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Gió

1.06 m/s

Điểm ngưng

14°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:22 pm