Dự báo Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

32.7°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.3°

Nhiệt độ thấp nhất

32.7°

Nhiệt độ cao nhất

57.1%

Độ ẩm

5.01 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

8.06

UV

1005 hPa

Áp suất

05:33/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hòa Thành - Tây Ninh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hòa Thành - Tây Ninh
31.6° / 36.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hòa Thành - Tây Ninh
24° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hòa Thành - Tây Ninh
25.2° / 26.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hòa Thành - Tây Ninh
29.4° / 33.7°

Dự báo thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

32.1° / 36.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

32.5° / 36.7°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 36.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.8° / 37.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.7° / 36.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 34.6°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 69 %

mưa vừa

4:00 pm

29.9° / 33.1°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 73 %

mưa vừa

5:00 pm

29.6° / 33.9°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.1° / 30.6°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 80 %

mưa vừa

7:00 pm

26.6° / 26.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 27.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.4°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

24.8° / 25.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 am

25° / 25.1°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

9:00 am

25.7° / 26.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.5° / 26.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.5° / 26.1°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 26.6°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.9° / 26.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25.6° / 25.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.5° / 25.7°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 25.3°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.7° / 26°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.5° / 25.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.5° / 25.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 27°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26.8°

Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.1° / 32.7° 7.48 m/s 57% 1005 hPa 5.75 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.7° / 26.9° 6.36 m/s 84% 1008 hPa 10.5 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 25° / 27.9° 4.93 m/s 84% 1008 hPa 7.22 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 24.4° / 29.5° 4.78 m/s 81% 1008 hPa 9.14 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 25.5° / 28.7° 5.6 m/s 79% 1008 hPa 0.59 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.4° / 27.5° 4.18 m/s 79% 1009 hPa 6.49 mm

Chất lượng không khí tại Hòa Thành - Tây Ninh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

334.59

NH3

2.61

NO

0.5

NO2

3.67

O3

26.03

PM2.5

3.88

PM10

5.41

SO2

1.26