Dự báo thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh 3 ngày tới

Hôm nay

23.5 oC

33 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.4°

/

32.7°

Độ ẩm

63%

Gió

6.47 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

9.75

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:22

T3 23/07

24.2 oC

33.3 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.1°

/

33.8°

Độ ẩm

51.7%

Gió

8.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

21.7°

UV

7.14

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:22

T4 24/07

24.3 oC

32.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.6°

/

32.8°

Độ ẩm

55.4%

Gió

8.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

1.95

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:41

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Hòa Thành - Tây Ninh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Thành - Tây Ninh 3 ngày tới

Thời tiết Hòa Thành bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.22 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0