Thời tiết Hòa Thành - Tây Ninh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.79

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.98

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
6.49 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
9.02 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
9.04 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.38 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.78 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.06 m/s
Độ ẩm

67%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.67 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.27

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.62

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.38

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

23%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
7.52 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
8.7 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.56 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

71%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.18 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Thành - Tây Ninh trong 12h tới

Thời tiết Hòa Thành

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

41°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.31 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:06 pm