Dự báo Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

33.6°

Cảm giác như 40°
mưa vừa

mưa vừa

28.3°

Nhiệt độ thấp nhất

34.7°

Nhiệt độ cao nhất

61.4%

Độ ẩm

5.29 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.1°

Điểm ngưng

8.74

UV

1003 hPa

Áp suất

05:15/18:37

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thái Thụy - Thái Bình

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thái Thụy - Thái Bình
33° / 40.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thái Thụy - Thái Bình
28.4° / 35.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thái Thụy - Thái Bình
29.5° / 35.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thái Thụy - Thái Bình
32.3° / 39.3°

Dự báo thời tiết Thái Thụy - Thái Bình hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33.8° / 40°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 40.5°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 60 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

34.7° / 41.9°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mưa cường độ nặng

1:00 pm

34.5° / 41.8°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 58 %

mây cụm

2:00 pm

34.7° / 41.2°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây cụm

3:00 pm

34.6° / 42°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 59 %

mây rải rác

4:00 pm

33.3° / 40.1°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây rải rác

5:00 pm

32.1° / 39°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 65 %

mây rải rác

6:00 pm

31.5° / 38°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 72 %

mây cụm

7:00 pm

30.2° / 37.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mây cụm

8:00 pm

30.2° / 37°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 81 %

mây thưa

9:00 pm

29.3° / 36.2°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29.1° / 36.5°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mây cụm

11:00 pm

29.4° / 35.6°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.9° / 35°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.4° / 35.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

29° / 34.9°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

29° / 34.2°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

28.5° / 33.1°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

28° / 32°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.1° / 33.3°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 am

29.4° / 35.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.5° / 37.6°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

9:00 am

33° / 38.1°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.5° / 39°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 40.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.6° / 41.9°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 41.8°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.1° / 40.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 60 %

mây cụm

3:00 pm

33.7° / 40.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 61 %

mây cụm

4:00 pm

32.9° / 39.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 64 %

mây cụm

5:00 pm

31.8° / 38.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 67 %

mây cụm

6:00 pm

31.1° / 37.8°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.9° / 36.8°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30.7° / 35.5°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30° / 35.3°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 35.9°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.5° / 34.4°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.4° / 34.1°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.3° / 33.9°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 am

28.1° / 33.7°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.9° / 32.1°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 am

28.4° / 32.6°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 82 %

mưa vừa

7:00 am

29.7° / 34.3°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 78 %

mưa vừa

8:00 am

30.4° / 35.8°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 75 %

mưa vừa

9:00 am

30.8° / 36.5°

Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình

Điểm sương 73 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Thái Thụy - Thái Bình sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 29.7° / 34.7° 6.01 m/s 60% 1003 hPa 16.69 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 28.7° / 34.6° 6.19 m/s 58% 1003 hPa 3.9 mm
T2 24/06 mưa vừa 27.3° / 31° 8.46 m/s 72% 1001 hPa 23.42 mm
T3 25/06 mưa vừa 27.8° / 31.5° 5.6 m/s 71% 1004 hPa 14.78 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.6° / 32.7° 8.51 m/s 69% 1006 hPa 17.88 mm
T5 27/06 mưa vừa 27.9° / 30° 9.19 m/s 79% 1005 hPa 27.64 mm

Chất lượng không khí tại Thái Thụy - Thái Bình

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

507.46

NH3

9.6

NO

1.08

NO2

17.61

O3

33.6

PM2.5

18.58

PM10

24.35

SO2

11.74