Thời tiết Thái Thụy - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.48 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.82 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.3 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.2 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.38 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.34 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

90%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.49 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.07 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.86 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.26 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.27 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.88 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.76 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.28 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9.042 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.94 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

86%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Thụy - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Thái Thụy

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.4 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:12 pm