Dự báo thời tiết Thái Thụy - Thái Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.4%
 • Lượng mưa
  0.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  14.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.4°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:30
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.5°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.7%
 • Lượng mưa
  8.96 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Thái Thụy - Thái Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Thụy - Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Thái Thụy bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0