Dự báo Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

33.1°

Cảm giác như 38°
mây rải rác

mây rải rác

26°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

52.7%

Độ ẩm

4.16 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

8.93

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Càng Long - Trà Vinh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Càng Long - Trà Vinh
33.8° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Càng Long - Trà Vinh
27.3° / 32.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Càng Long - Trà Vinh
26.6° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Càng Long - Trà Vinh
33.2° / 37.7°

Dự báo thời tiết Càng Long - Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

33° / 39°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 52 %

mây rải rác

11:00 am

34.3° / 38.2°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 51 %

mây rải rác

12:00 pm

34.1° / 39.1°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 48 %

mây rải rác

1:00 pm

35° / 39.8°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 44 %

mây rải rác

2:00 pm

36° / 39.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 45 %

mây cụm

3:00 pm

33.3° / 38.8°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 37.7°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 37.2°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

31° / 34.9°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.4° / 33.6°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.4° / 33.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mây cụm

10:00 pm

30° / 33.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 32°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mây cụm

12:00 am

28.7° / 32.8°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

28.1° / 31.2°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 31.7°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 30.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 30.6°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 30.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 32.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.9° / 34.9°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

32.2° / 35.3°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 36°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

34.5° / 38.6°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.2° / 40°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 44 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 40°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.9° / 37.9°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 37.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.2° / 36.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.6° / 36.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.4° / 34.1°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.2° / 32°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 32.8°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 66 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 31.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 69 %

mây cụm

10:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

28.4° / 31.8°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

28.6° / 30°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.2° / 30.2°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mây cụm

2:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 am

27.5° / 29.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.3° / 29.3°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.3°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.6°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.2° / 29.4°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.2° / 34°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

9:00 am

30.1° / 35.5°

Thời tiết Càng Long - Trà Vinh

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Càng Long - Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây rải rác 26.7° / 35.5° 5.1 m/s 51% 1008 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.6° / 35.4° 5.6 m/s 47% 1008 hPa 0.59 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.8° / 32.5° 5.67 m/s 60% 1008 hPa 8.99 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.8° / 26.6° 5.45 m/s 90% 1008 hPa 36.13 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.1° / 25.6° 6.85 m/s 93% 1008 hPa 13 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.8° / 27.1° 6.5 m/s 85% 1008 hPa 11.57 mm

Chất lượng không khí tại Càng Long - Trà Vinh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

547.71

NH3

8.71

NO

3.65

NO2

8.77

O3

19.71

PM2.5

11.13

PM10

16.28

SO2

4.24