Thời tiết Càng Long - Trà Vinh theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.96

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.54 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.29 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.34

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.45 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.28 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.15 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.33 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

76%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.04 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.4 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.13 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.04 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

75%

T7 27/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Càng Long - Trà Vinh trong 12h tới

Thời tiết Càng Long

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.91 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:05 pm