Dự báo thời tiết Càng Long - Trà Vinh 3 ngày tới

Hôm nay

24.7 oC

31.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.1°

/

32°

Độ ẩm

67.9%

Gió

5.84 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

10.99

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:19

T6 26/07

24.6 oC

28.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

24.4°

/

28.2°

Độ ẩm

84%

Gió

4.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

6.34

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

24.8 oC

28.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 30°

Thấp/Cao

25°

/

28.3°

Độ ẩm

82.5%

Gió

6.09 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.49

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Càng Long - Trà Vinh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Càng Long - Trà Vinh 3 ngày tới

Thời tiết Càng Long bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.77 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0