Dự báo Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

29°

Cảm giác như 34°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

28.1°

Nhiệt độ cao nhất

93.9%

Độ ẩm

0.78 m/s

Gió

6.25 km

Tầm nhìn

27.3°

Điểm ngưng

7.71

UV

1005 hPa

Áp suất

05:17/18:46

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Yên Sơn - Tuyên Quang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Yên Sơn - Tuyên Quang
27.7° / 34.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Yên Sơn - Tuyên Quang
24.3° / 26.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Yên Sơn - Tuyên Quang
25.4° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Yên Sơn - Tuyên Quang
25.2° / 26.4°

Dự báo thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

28.7° / 34.8°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 pm

28.1° / 34.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.8° / 34.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.7° / 34.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

3:00 pm

27.4° / 31.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 26.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 pm

26.3° / 27.4°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.4°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 26.8°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

25.4° / 26.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 am

24.4° / 26.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

24.1° / 27°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

24.9° / 26.4°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

4:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

5:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

24.7° / 25.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa cường độ nặng

9:00 am

24° / 26.4°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 am

25° / 26.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

11:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 31.2°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.3° / 33.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 pm

27.5° / 32.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa vừa

3:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa vừa

4:00 pm

26.3° / 26.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27° / 26.9°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.6° / 27.2°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.9° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

24.4° / 26.3°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

24.1° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa vừa

3:00 am

24.2° / 25°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 27°

Thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 25.2° / 28.4° 1.02 m/s 92% 1005 hPa 54.76 mm
T4 26/06 mưa cường độ nặng 24.5° / 28.6° 0.93 m/s 90% 1008 hPa 47.5 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.1° / 29.4° 1.23 m/s 88% 1009 hPa 17.89 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.5° / 30° 1.11 m/s 85% 1004 hPa 7.14 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.1° / 29.1° 0.84 m/s 87% 1002 hPa 2.05 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.3° / 33.5° 1.16 m/s 67% 999 hPa 0.79 mm

Chất lượng không khí tại Yên Sơn - Tuyên Quang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

353.81

NH3

1

NO

0.94

NO2

4.01

O3

18.35

PM2.5

6.47

PM10

6.85

SO2

0.7