Dự báo thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53%
 • Lượng mưa
  0.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.9°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  0.69 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.1°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.5°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:37
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T6 31/05
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  6.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.8°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
T7 01/06
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.6°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.85 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:38
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39

Lượng mưa Yên Sơn - Tuyên Quang 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Sơn - Tuyên Quang 7 ngày tới

Thời tiết Yên Sơn bây giờ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:36

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0