Dự báo thời tiết Yên Sơn - Tuyên Quang 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.73 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Sơn - Tuyên Quang 30 ngày tới


Lượng mưa Yên Sơn - Tuyên Quang 30 ngày tới

Thời tiết Yên Sơn

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:16/18:36

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

29°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

77%

wind

Tốc độ Gió

1.32 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

1.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:36 pm