Dự báo Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

28.1°

Cảm giác như 31°
mây cụm

mây cụm

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

35.7°

Nhiệt độ cao nhất

69.2%

Độ ẩm

2.79 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.3°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:35/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
35° / 39.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
26.9° / 30.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
25.6° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
30° / 33.9°

Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.6° / 31.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 pm

28.1° / 31.5°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 69 %

mây cụm

9:00 pm

28.2° / 30.2°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 70 %

mây cụm

10:00 pm

28.5° / 30.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 72 %

mây cụm

11:00 pm

27° / 30.7°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 75 %

mây cụm

12:00 am

28° / 29.2°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

26° / 26°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 27.6°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.2°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.8° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mây cụm

7:00 am

29° / 31°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 34°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

9:00 am

32° / 37°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33.8° / 38°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 52 %

mây cụm

11:00 am

35.5° / 39.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 47 %

mây cụm

12:00 pm

35.6° / 39.6°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 46 %

mây cụm

1:00 pm

34.5° / 38.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 49 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.4° / 40°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

4:00 pm

34° / 37°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.7° / 34.3°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 33.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.5° / 32.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 31.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

28° / 31.8°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.7° / 30.5°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 26.8°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.9° / 27.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 27.5°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 30°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33.5°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 35.3°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

33.1° / 37.4°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34.6° / 38.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.1° / 39°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.2° / 39.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.1° / 37.1°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.1° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.8° / 36.2°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 34.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.1° / 33.9°

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25.7° / 35.2° 3.97 m/s 47% 1008 hPa 0.15 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 25.2° / 35.1° 5.74 m/s 47% 1007 hPa 0.31 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.5° / 35.1° 6.8 m/s 51% 1007 hPa 1.56 mm
T5 20/06 mưa vừa 25.7° / 32.8° 7.37 m/s 56% 1008 hPa 14.4 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.4° / 27.4° 6.48 m/s 87% 1008 hPa 72.84 mm
T7 22/06 mưa vừa 23.7° / 25° 6.27 m/s 92% 1008 hPa 19.26 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

548.01

NH3

7.93

NO

0.38

NO2

16.07

O3

14.25

PM2.5

10.61

PM10

15.88

SO2

7.27