Dự báo thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

32.9 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.7°

/

32.5°

Độ ẩm

68.1%

Gió

7.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

8.73

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:21

T3 23/07

24.1 oC

32.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.1°

/

32.6°

Độ ẩm

58%

Gió

7.44 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

7.5

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:20

T4 24/07

24.6 oC

30.1 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.2°

/

31°

Độ ẩm

69%

Gió

6.17 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

7.14

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long 3 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.86 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0