Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
7.16 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.64 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

72%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.95

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.61

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.58 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.98 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.44 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.36 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.56 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

73%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.34

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.02 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.25 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.27 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.68 m/s
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Vĩnh Long - Vĩnh Long trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Vĩnh Long

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1004 hPa

Gió

7.16 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:06 pm