Dự báo thời tiết Sông Lô - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

33.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25°

/

33.8°

Độ ẩm

67.9%

Gió

3.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

12.03

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:41

T3 23/07

25.4 oC

28.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

25.4°

/

28.8°

Độ ẩm

92.8%

Gió

2.94 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

9.1

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:40

T4 24/07

25.5 oC

30.3 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25.9°

/

30.9°

Độ ẩm

84.3%

Gió

3.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

2.65

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 3 ngày tới

Thời tiết Sông Lô bây giờ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1001 hPa

Gió

1.34 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0