Dự báo thời tiết Sông Lô - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.3°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68%
 • Lượng mưa
  6.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/30.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/36.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:34
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  24.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  36.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.8°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.8%
 • Lượng mưa
  7.15 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36
T2 03/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  12.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:36

Lượng mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 7 ngày tới

Thời tiết Sông Lô bây giờ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:34

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 m/s

Điểm ngưng

29°

UV

0