Dự báo thời tiết Sông Lô - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 30 ngày tới


Lượng mưa Sông Lô - Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Thời tiết Sông Lô

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

Mặt trời mọc/lặn

05:16/18:33

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

35°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

64%

wind

Tốc độ Gió

1.47 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

1.49

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:33 pm