Dự báo Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

25.8°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

26.2°

Nhiệt độ cao nhất

97.2%

Độ ẩm

1.32 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

1.84

UV

1006 hPa

Áp suất

05:18/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trạm Tấu - Yên Bái

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trạm Tấu - Yên Bái
25.6° / 26.7°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trạm Tấu - Yên Bái
24.6° / 26.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trạm Tấu - Yên Bái
25.9° / 26.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trạm Tấu - Yên Bái
25.2° / 27.1°

Dự báo thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai theo giờ

3:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa vừa

4:00 pm

26° / 27.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.3° / 27.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 27.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 26°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.6° / 26.1°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa vừa

6:00 am

25.1° / 26.2°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 27°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 27.2°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

10:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 am

27.4° / 27.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.3° / 30.6°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 30.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.5° / 27.6°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.5° / 27°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.8° / 26.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 27.7°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 27.6°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.4° / 27°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.2° / 27.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.5°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.9°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 30.6°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 31.3°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 am

28.2° / 33°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 34.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.2° / 33°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.8° / 33.4°

Thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.8° / 26.3° 1.75 m/s 93% 1008 hPa 17.53 mm
CN 26/05 mưa vừa 25.9° / 27° 1.34 m/s 92% 1006 hPa 2.84 mm
T2 27/05 mây đen u ám 25.8° / 30.8° 0.67 m/s 81% 1003 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 26.8° / 33.8° 1.12 m/s 68% 1001 hPa 5.61 mm
T4 29/05 mưa vừa 26.4° / 32.4° 1.69 m/s 81% 1001 hPa 30.49 mm
T5 30/05 mưa cường độ nặng 26.2° / 29.7° 1.36 m/s 95% 1003 hPa 29.84 mm

Chất lượng không khí tại Trạm Tấu - Yên Bái

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

847.82

NH3

2.05

NO

0.19

NO2

5.88

O3

50.98

PM2.5

37.55

PM10

39.35

SO2

1.89