Dự báo thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  1.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:37
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/27.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:37
T4 29/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.8%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  12.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/35.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:38
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  20.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
T7 01/06
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.1%
 • Lượng mưa
  5.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  0.68 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39
CN 02/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  14.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:39

Lượng mưa Trạm Tấu - Yên Bái 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trạm Tấu - Yên Bái 7 ngày tới

Thời tiết Trạm Tấu bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:37

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0