Dự báo thời tiết Trạm Tấu - Yên Bái 3 ngày tới

Hôm nay

24.7 oC

32.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.9°

/

32.6°

Độ ẩm

83.6%

Gió

1.67 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.8°

UV

12.12

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:44

T2 22/07

24.9 oC

34.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

24.5°

/

34.3°

Độ ẩm

64.5%

Gió

1.4 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

11.29

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:44

T3 23/07

25.9 oC

32.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.9°

/

32.9°

Độ ẩm

73.2%

Gió

3.04 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

12.61

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:29

Mặt trời lặn

18:44

Lượng mưa Trạm Tấu - Yên Bái 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trạm Tấu - Yên Bái 3 ngày tới

Thời tiết Trạm Tấu bây giờ

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

93%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

0.99 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0