Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.23 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 30 ngày tới


Lượng mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 30 ngày tới

Thời tiết Nghĩa Lộ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:18/18:36

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

31°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

67%

wind

Tốc độ Gió

1.2 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

2.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:36 pm