Dự báo thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.1%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:34
T4 22/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80%
 • Lượng mưa
  4.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:35
T5 23/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.8%
 • Lượng mưa
  1.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/25.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:35
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:36
T7 25/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.4%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:36
CN 26/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41.8%
 • Lượng mưa
  2.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.4°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:36
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  0.96 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:37

Lượng mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái 7 ngày tới

Thời tiết Nghĩa Lộ bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:34

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

10.31