Thời tiết Nghĩa Lộ - Yên Bái theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

93%

T5 18/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.21 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

94%

T6 19/04
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.06 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.35 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghĩa Lộ - Yên Bái trong 12h tới

Thời tiết Nghĩa Lộ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.03 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

3

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:20 pm