mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

34°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

79 %

Gió tại Hà Nội
Gió

1.54 m/s

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

27 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

24°/

29°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

23 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0