mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

28°/

36°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

84 %

Gió tại Hà Nội
Gió

4.12 m/s

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

28 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

4.84

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

25°/

30°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

89 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

26 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

5.51