bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

35°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

59 %

Gió tại Hà Nội
Gió

2.57 m/s

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

26 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

1.49

mây rải rác

32°

mây rải rác

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

28°/

34°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

70 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

7 km

Gió tại Hà Nội
Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

26 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

6.21