mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

13°/

17°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

67 %

Gió tại Hà Nội
Gió

5.14 m/s

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

7 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0.18

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

38°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

78 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

22 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0