Dự báo Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

27.3°

Cảm giác như 27°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

34.4°

Nhiệt độ cao nhất

96.8%

Độ ẩm

0.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

0

UV

1001 hPa

Áp suất

05:13/18:42

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ba Bể - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ba Bể - Bắc Kạn
33° / 41.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ba Bể - Bắc Kạn
25.9° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ba Bể - Bắc Kạn
25.8° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ba Bể - Bắc Kạn
28° / 35.2°

Dự báo thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

27.6° / 27.1°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.5° / 27.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.4° / 26.4°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.3° / 26.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.1° / 27.4°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.3°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 27°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27.1°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

29° / 33.6°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 36.5°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 37.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.2° / 37.3°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 38.6°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.9° / 37.9°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.4° / 36.4°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.2° / 35.8°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 34.6°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 32°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.6° / 26°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 27.6°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.2° / 26.9°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

25.5° / 26°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.9° / 26.6°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 26.3°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.6° / 26.9°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 32°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.7° / 33.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.2° / 35.5°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.5° / 37.7°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 36.1°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.4° / 33.2°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.8° / 32.5°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.2° / 30.5°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.6° / 34.1° 1.69 m/s 62% 1002 hPa 5.87 mm
T3 18/06 mưa vừa 25.8° / 31.3° 1.7 m/s 77% 1002 hPa 6.95 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 25.5° / 30.7° 1.18 m/s 90% 1002 hPa 2.58 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.8° / 32° 1.16 m/s 89% 1002 hPa 2.57 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 25.9° / 33° 1.75 m/s 79% 1002 hPa 5.99 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.4° / 31.4° 1.78 m/s 87% 1003 hPa 11.51 mm

Chất lượng không khí tại Ba Bể - Bắc Kạn

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

588.06

NH3

2.94

NO

0.85

NO2

8.24

O3

6.9

PM2.5

22.13

PM10

24.05

SO2

2.38