Dự báo thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.96 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

99%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Bể - Bắc Kạn 30 ngày tới


Lượng mưa Ba Bể - Bắc Kạn 30 ngày tới

Thời tiết Ba Bể

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:34

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

33°

Áp suất

1004 hPa

Độ ẩm

97%

wind

Tốc độ Gió

0.43 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:34 pm