Dự báo thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  22.37 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.7%
 • Lượng mưa
  9.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T5 30/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T6 31/05
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.1%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.99 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.01 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
CN 02/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.2%
 • Lượng mưa
  10.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.36 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  20.36 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:37

Lượng mưa Ba Bể - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Bể - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Ba Bể bây giờ

mưa cường độ nặng

26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0