Dự báo thời tiết Ba Bể - Bắc Kạn 3 ngày tới

Hôm nay

23.5 oC

34.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

23°

/

34.6°

Độ ẩm

54.7%

Gió

1.39 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

10.98

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:41

T2 22/07

24 oC

35.2 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

53.1%

Gió

0.99 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.2°

UV

12.25

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:41

T3 23/07

24 oC

30.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.4°

/

30.5°

Độ ẩm

82.1%

Gió

1.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

12.96

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Ba Bể - Bắc Kạn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ba Bể - Bắc Kạn 3 ngày tới

Thời tiết Ba Bể bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

96%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Gió

0.29 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0