Dự báo Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

27.9°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

95.3%

Độ ẩm

0.38 m/s

Gió

6.795 km

Tầm nhìn

27.6°

Điểm ngưng

7.56

UV

1005 hPa

Áp suất

05:14/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Pác Nặm - Bắc Kạn

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Pác Nặm - Bắc Kạn
26.7° / 32.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Pác Nặm - Bắc Kạn
23° / 25.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Pác Nặm - Bắc Kạn
24.8° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Pác Nặm - Bắc Kạn
26.5° / 27.1°

Dự báo thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

28° / 33.8°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

2:00 pm

28° / 32.3°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.8° / 31.1°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.4° / 26.2°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

26.5° / 27°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.7° / 26.2°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.3°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

24.3° / 25°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25.3°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.9°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25° / 26.2°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.9° / 28°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.2° / 32°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 92 %

mưa vừa

12:00 pm

28.9° / 34.9°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 91 %

mưa vừa

1:00 pm

28.2° / 33.7°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 pm

28.7° / 33.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

27.4° / 32.6°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 95 %

mưa vừa

4:00 pm

27° / 30.5°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 pm

26.6° / 26.1°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 pm

26.4° / 27.4°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.6°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.8° / 26.9°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 26°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.8° / 25.9°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.9° / 25.8°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.8° / 25.4°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26.7° / 27°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 31.1°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.7° / 33.6°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.3° / 34°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.1° / 35.4°

Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.5° / 28.6° 1.02 m/s 95% 1005 hPa 23.19 mm
T4 26/06 mưa vừa 24° / 28.6° 1.06 m/s 92% 1009 hPa 18 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.6° / 29.5° 1.7 m/s 80% 1010 hPa 7.82 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.2° / 29.5° 1.67 m/s 87% 1007 hPa 8.73 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.5° / 29.6° 1.41 m/s 85% 1002 hPa 1.55 mm
CN 30/06 mây đen u ám 25.6° / 30.3° 1.23 m/s 81% 1000 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Pác Nặm - Bắc Kạn

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

367.37

NH3

0.59

NO

0.55

NO2

2.43

O3

41.07

PM2.5

4.73

PM10

5.42

SO2

0.61