Dự báo thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.7%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.1°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T2 27/05
mây đen u ám
28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.4°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T3 28/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:34
T4 29/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.7%
 • Lượng mưa
  0.29 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  16.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:35
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  34.47 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.1°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36
T7 01/06
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  4.4 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.4°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:36

Lượng mưa Pác Nặm - Bắc Kạn 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pác Nặm - Bắc Kạn 7 ngày tới

Thời tiết Pác Nặm bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:34

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

2.12