Thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.81

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

98%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 m/s
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.64 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

87%

T7 27/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pác Nặm - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Pác Nặm

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:20 pm