Dự báo thời tiết Pác Nặm - Bắc Kạn 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

34.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

23.8°

/

34.4°

Độ ẩm

60.4%

Gió

1.56 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

12.54

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:41

T3 23/07

23.5 oC

30.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.6°

/

30.4°

Độ ẩm

92.1%

Gió

2.23 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.2°

UV

12.26

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:40

T4 24/07

24.5 oC

31.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

83%

Gió

2.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.8°

UV

10.28

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:40

Lượng mưa Pác Nặm - Bắc Kạn 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Pác Nặm - Bắc Kạn 3 ngày tới

Thời tiết Pác Nặm bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:41

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

0.88 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0