Dự báo Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

28.9°

Cảm giác như 33°
mây đen u ám

mây đen u ám

22°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

83%

Độ ẩm

0.96 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

2.67

UV

1005 hPa

Áp suất

05:27/18:53

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Điện Biên Phủ - Điện Biên

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Điện Biên Phủ - Điện Biên
27.9° / 33.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Điện Biên Phủ - Điện Biên
22.8° / 24.5°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Điện Biên Phủ - Điện Biên
23.2° / 24.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Điện Biên Phủ - Điện Biên
25.4° / 26.2°

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên hôm nay, ngày mai theo giờ

11:00 am

28.6° / 33.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.8° / 33.6°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.5° / 33.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.1° / 33.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.7° / 33.1°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.6° / 26.3°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 pm

25.3° / 26°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

7:00 pm

24.1° / 25.3°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

8:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25° / 25.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.4° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.6° / 24.6°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.8° / 24.3°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 24.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23.5° / 23.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

22° / 23.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

22.9° / 23°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23.3°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.7° / 25.2°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

28.4° / 31.9°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.1° / 34.9°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 35°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36.3°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.8° / 36.1°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.9° / 36.2°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.3° / 34.1°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa vừa

6:00 pm

27° / 26.4°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.7° / 25.7°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 25.1°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.3° / 24.9°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.9° / 24.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.9° / 24.2°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23.3° / 24.7°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.7° / 24.5°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.3° / 24.7°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.1°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.6° / 26.7°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.4° / 26.8°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa vừa

10:00 am

27.1° / 31.2°

Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 23.3° / 28.1° 1.26 m/s 83% 1005 hPa 10.38 mm
T4 26/06 mưa vừa 22° / 30.8° 1.47 m/s 72% 1007 hPa 8.44 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.9° / 30.9° 1.05 m/s 89% 1009 hPa 15.88 mm
T6 28/06 mưa vừa 23.3° / 28.2° 1.16 m/s 90% 1006 hPa 12.65 mm
T7 29/06 mưa vừa 23.2° / 28.1° 0.97 m/s 91% 1005 hPa 17.33 mm
CN 30/06 mưa vừa 23.2° / 28.2° 1.63 m/s 94% 1004 hPa 14.9 mm

Chất lượng không khí tại Điện Biên Phủ - Điện Biên

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

294.03

NH3

1.31

NO

0.29

NO2

1.05

O3

14.31

PM2.5

2.31

PM10

3.44

SO2

0.99