Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.7%
 • Lượng mưa
  8.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T3 28/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97%
 • Lượng mưa
  11.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.2°/24.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:26/18:44
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T5 30/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T6 31/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.7°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  22.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:45
T7 01/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  11.57 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/23.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  0.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  11.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.2°/24.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.6°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:25/18:46

Lượng mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 7 ngày tới

Thời tiết Điện Biên Phủ bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:44

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0