Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:44 pm

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:45 pm

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:46 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:47 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:48 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

48%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

49%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

43%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:49 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

40%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

38%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

50%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:50 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:51 pm

Gió
1.7 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:52 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:53 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 30 ngày tới


Lượng mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 30 ngày tới

Thời tiết Điện Biên Phủ

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

Mặt trời mọc/lặn

05:26/18:44

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

32°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

99%

wind

Tốc độ Gió

0.8 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:26 am
6:44 pm